Behandeling

  • Bij een werkstuk over angststoornissen hoort natuurlijk ook een hoofdstuk over behandeling. Ook daarover is op deze site het nodige te vinden: Klik hier. 
Mogelijke onderzoeksvragen:
- Welke therapie wordt vaak gebruikt bij angststoornissen?
- Wat kan die therapie inhouden?
- Hoe wordt bij behandeling van angststoornissen gedacht over het gebruik van medicijnen?
     
  • Op de site zijn ook enkele voorbeelden te vinden van jongeren die behandeld worden of reeds behandeld zijn. Het verhaal van Noa geeft je een idee van dagbehandeling in de Bascule in Amsterdam. In het verhaal van Wouter lees je hoe hij met succes behandeld werd voor een dwangstoornis.
     
  • Een voorbeeld van behandeling van smetvrees is te zien in het filmpje 
'Michelle heeft smetvrees'. In dit Engelstalige filmpje zie je hoe Michelle na een lange periode van schoolverzuim voor het eerst, buiten schooltijd, gaat kijken in het gymlokaal. De school is weliswaar leeg, maar de eerste stap is gezet.
     
  • Je kunt je natuurlijk ook oriënteren op behandelcentra voor angststoornissen. Op onze website vind je alleen instellingen met een eigen jongerensite, maar door even te ‘googlen’ vind je er al snel meer, desgewenst ook in je eigen omgeving. Bij angststoornissen zijn er ook mogelijkheden voor zelfhulp.