Professionele hulp

Soms is de angst of dwang zo ernstig, of duurt deze al zo lang, dat professionele hulp nodig is. In verreweg de meeste gevallen kan dit via een zogenaamde ambulante behandeling, dat wil zeggen dat je van huis uit eens of vaker per week een hulpverlener opzoekt. Dit kan een psychotherapeut of psychiater zijn met een eigen praktijk, of iemand die werkt bij een GGZ-instelling of een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Je kunt je daar niet rechtstreeks aanmelden. Dus zul je eerst langs de huisarts moeten. Die kan je doorsturen. Niet vergeten te vertellen hoe je er achter gekomen bent wat er met je aan de hand is! Ook Bureau Jeugdzorg kan je doorverwijzen naar een professionele hulpverlener of GGZ-instelling.

Wanneer ambulante hulp niet genoeg is, kan soms een dagbehandeling of een opname in een kliniek nodig zijn. Behandelcentra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van angst- en dwangstoornissen bieden zowel ambulante behandeling, als dagbehandeling en kliniekbehandeling. Hieronder enkele adressen van behandelcentra met een eigen jongerenwebsite.

De Bascule

www.debascule.com
De Bascule verleent psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. De Bascule is een academisch centrum en werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit. Bij behandeling wordt er naar gestreefd het onderwijs gewoon door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld op een van de scholen voor speciaal onderwijs die onderdeel uitmaken van de Bascule, of door een van de samenwerkingspartners, zoals het Altra College.

Accare

www.accare.eu
Accare biedt als gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) diagnostiek, behandeling en consultatie aan kinderen en jongeren met psychische problemen en hun begeleiders. Accare is gericht op verbetering van de ontwikkeling van het kind. Ze doen dit vanuit een klantgerichte houding en in samenwerking met andere instellingen, en zijn gericht op Noord-Nederland.

Mondriaan

www.mondriaankindenjeugd.nl/nl/ouder-dan-12-jaar
Mondriaan (een instelling voor geestelijke gezondheid in Zuid-Limburg) geeft op een speciale jongerensite informatie over de behandeling van jongeren met moeilijkheden met zichzelf of hun omgeving. Duidelijk wordt met welke soorten problemen zij er terecht kunnen en wat behandeling inhoudt.